Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Hạn mức giao đất nông nghiệp – Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

            – Cơ sở pháp lý:

+ Luật đất đai năm 2013;

+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai năm 2013.

            – So sánh hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Thứ nhất, đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất:

            + Hạn mức giao đất không quá 03 héc ta đối với mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố thuộc trung ước thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

            + Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố thuộc trung ước thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; không quá 20 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Thứ hai, đối với đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình:

            + Hạn mức giao đất không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi; không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng.

            + Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất không quá 300 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi; không quá 100 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng.

Thứ ba, đối với đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ:

            + Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình đối với đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ không quá 30 héc ta mỗi loại.

            + Hạn mức chuyển nhượng đất sản xuất ra rừng trồng không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi; không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng.

Thứ tư, trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao / chuyển quyền sử dụng nhiều loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối):

            + Hạn mức hộ giá đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở miền núi, trung du. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng không quá 25 héc ta.

            + Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất theo từng loại được quy định như trên (Khoản 1, 2 và 3 Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !