Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Thời kì hôn nhân (thời kì hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân) có ý nghĩa trong việc xác định thời điểm phát sinh tài sản chung. Vậy khi tiến hành tài sản chung giữa vợ chồng dẫn đến hậu quả gì? Trong phạm vi bài viết, Luật Hồng Bàng chia sẻ với Quý độc giả một số quy định của pháp luật về hậu quả của việc chia tài sản chung giữa  vợ, chồng.

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

2. Hậu quả của việc chia tài sản chung thời kì hôn nhân

  • Trongtrường hợpchia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
  • Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!