Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Hoàn trả các khoản thu cho cá nhân, tổ chức. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Quản lý ngân sách.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng quản lý ngân sách ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì điện thoại hoặc làm văn bản gửi đơn vị trong vòng 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để được tiếp nhận (thời gian bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ). Quá hạn 03 ngày, đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Quản lý ngân sách chuyển hồ sơ về Văn thư để trả cho đơn vị

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì phân công Cán bộ căn cứ vào các chế độ chính sách ban hành kiểm tra trình lãnh đạo sở:

* Đối với các khoản hoàn trả thuộc niên độ ngân sách các năm trước thì lập Lệnh chi tiền để hoàn trả

* Đối với các khoản hoàn trả trong năm ngân sách thì thực hiện thoái thu để hoàn trả .

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Kho bạc nhà nước tỉnh nơi thực hiện thu khoản thu này.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Đơn vị đến Kho bạc nhà nước tỉnh để nhận các khoản hoàn trả

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính.

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân hoàn trả các khoản thu đã nộp ( Không có mẫu, 01 bản chính ).

– Văn bản đề nghị của cơ quan thu hoàn trả các khoản đã nộp ( Không có mẫu, 01 bản chính ).

– Chứng từ đã nộp tiền vào Kho bạc nhà nước ( Không có mẫu, 01 bản sao công chứng ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước, Cục thuế, Cục hải quan tỉnh

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

– Lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước

– Lệnh hoàn trả bù trừ các khoản thu ngân sách nhà nước

– Lệnh chi tiền

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29.11.2006 . Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007

– Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế.Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009

– Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn luật quản lý thuế. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009

– Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giai đoạn 2007-2010. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007

– Quyết định số 2319/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2006 về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giai đoạn 2007-2010.Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575