Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Chú em và bạn chú em có làm thủ tục vay vốn,có sử dụng bài đó làm thế chấp,  vậy cho em hỏi: Thủ tục vay vốn giữa cá nhân và cá nhân có sử dụng bìa đỏ phải làm như thế nào để đảm bảo quyền lợi người cho vay khi xảy ra tranh chấp?

Thứ nhất, hai bên cần làm hợp đồng vay tài sản quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các bên, các điều khoản cần thỏa thuận rõ ràng…Đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho cả bên vay và bên cho vay thì bạn cần làm hợp đồng thế chấp và tiến hành đăng ký thế chấp mảnh đất nói trên.

Thứ hai, về thủ tục đăng ký thế chấp như sau:

+Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2:

– Cán bộ được phân công thực hiện việc đăng ký tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung, tính đầy đủ của hồ sơ, xác nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, ghi trên trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình Lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận.

– Chỉnh lý các thông tin đã đăng ký của tổ chức vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai;

Bước 3: Thông báo việc đăng ký giao dịch bảo đảm cho các cơ quan quản lý có liên quan (nếu có).

+Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

+ + Thành phần hồ sơ, gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bộ);

– Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp;

– Hợp đồng thế chấp ký kết giữa các bên có công chứng (01 bộ);

– Biên bản định giá tài sản (nếu có);

– Hợp đồng tín dụng (nếu có);

– Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản chấp thuận dự án đối với trường hợp tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai (Bản sao có chứng thực);

– Giấy uỷ quyền (nếu có);

– Giấy tờ có liên quan (nếu có).

++ Số lượng bộ hồ sơ: 02 (bộ)

+ Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Như vậy,chú bạn cần tiến hành đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi của người cho vay về thứ tự ưu tiên thanh toán nghĩa vụ trả nợ của người vay khi quyền sử dụng đất đó là đối tượng của một nghĩa vụ dân sự khác trước đó.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !