Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

1. Khái niệm

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất và quyền sử dụng cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định.

2. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

            Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và phải làm thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

            Điều 698 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

“Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây: 

 1. Tên, địa chỉ của các bên; 
 2. Quyền, nghĩa vụ của các bên; 
 3. Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất; 
 4. Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng; thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng; 
 5. Giá chuyển nhượng; 
 6. Phương thức, thời hạn thanh toán; 
 7. Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng; 
 8. Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất; 
 9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.”

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

4.1. Bên chuyển nhượng

– Căn cứ vào Điều 700 Bộ luật dân sự năm 2005, bên chuyển nhượng có quyền được nhận tiền chuyển nhượng (nếu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chậm trả tiền thì người đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất Ngân hàng Nhà nước quy đinh tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác). Ngoài việc được nhận tiền chuyển nhượng họ còn có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ trả tiền chuyển nhượng như đã cam kết trong hợp đồng.

– Điều 699 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về nghĩa vụ của bên chuyển nhượng đất:

“Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất  Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây: 

 1. Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận; 
 2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.”

4.2. Bên nhận chuyển nhượng

– Điều 702 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

“Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các quyền sau đây: 

 1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất; 
 2. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận; 
 3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng; 
 4. Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.”

– Theo quy định tại Điều 701 Bộ luật dân sự năm 2005, bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ:

“1. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

2. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;  

3. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng; 

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.”

            Trong các nghĩa vụ trên, nghĩa vụ trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất là nghĩa vụ cơ bản của bên nhận chuyển nhượng, nó phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nghĩa vụ này tương ứng với quyền của bên chuyển nhượng.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !