Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 – 6575.

Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp như sau:

– Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết trước đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

– Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Theo quy định trên thì thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty được ký kết các loại hợp đồng nhằm phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh. Do vậy, doanh nghiệp phải đáp ứng được điều kiện là hợp đồng đó phải phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh. Nếu không, hợp đồng đó không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp mà thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.

Pháp luật quy định như vậy bởi lẽ, trước đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể thực hiện một số giao dịch để nhằm phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp khi được thành lập và việc ký kết này là cần thiết. Ngoài ra, quy định về việc ký kết hợp đồng trước đăng ký kinh doanh sẽ đảm bảo quyền lợi của những chủ thể tham gia ký kết hợp đồng như thành viên hoặc cổ đông của công ty và những đối tác tham gia ký kết các hợp đồng này.

Các thành viên hoặc cổ đông sáng lập sẽ nhân danh chính mình khi ký kết các hợp đồng trước đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp không được thành lập, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã được ký kết trước đăng ký kinh doanh sẽ do những người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm, họ sẽ có quyền và thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!