Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Kê khai giá. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ :

– Địa điểm: Văn thư sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)

– Trình tự nhận hồ sơ: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh Văn phòng sở trình lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá thực hiện

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Quản lý công sản-Giá ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ thì điện thoại hoặc trình lãnh đạo ký công văn chuyển Văn thư gửi đơn vị hẹn trong vòng 03 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ Quá hạn 03 ngày, đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Quản lý công sản-Giá chuyển hồ sơ về Văn thư trả hồ sơ cho đơn vị

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Căn cứ nội dung công văn đề nghị của đơn vị Lãnh đạo phòng phân công và chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng thẩm tra và trình lãnh đạo sở.

Bước 4: Trả kết quả :

– Địa điểm: Văn thư sở Tài chính.

– Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính nhận Bộ hồ sơ và ký sổ giao nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính và qua đường bưu điện

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Công văn đề nghị của đơn vị( có mẫu, 01bản chính)

– Bảng kê khai mức giá cụ thể ( có mẫu, 01bản chính)

– Hồ sơ kê khai giá ( có mẫu, 01bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: (03bộ )

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc tại Sở Tài chính

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Công văn đề nghị của đơn vị.

– Bảng kê khai mức giá cụ thể.

– Hồ sơ kê khai giá.

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Bộ hồ sơ kê khai giá

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002

Nghi định số 170/2003/NđD-CP

ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc thi hành một số điều của pháp lệnh giá có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kẻ từ ngày đăng công báo, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kẻ từ ngày đăng công báo

Thông tư số:104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 /12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008-NĐ-CP ngày 9/06/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá .có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575