Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

    Hiện nay, rất nhiều người đang thắc mắc liệu việc kinh doanh đơn lẻ, không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã của mình có phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật không? Nếu có thì phải đăng ký với thủ tục như thế nào?

I. Trường hợpkhông phải đăng ký kinh doanh

Đối với cá nhân

a. Đối tượng

– Buôn bán rong (buôn bán dạo).

– Buôn bán vặt: mua bán vật dụng nhỏ lẻ có hay không có địa điểm cố định.

– Bán quà vặt: mua bán bánh, đồ ăn, thức uống có hay không có địa điểm cố định.

– Buôn chuyến: mua hàng hóa từ nơi khác về theo chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ.

– Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe,

– Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

– Hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, quá hạt lượng điều kiện vệ sinh an toàn thực phầm, không đảm bảo chất lượng.

– Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.

Cá nhân được phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ:

– Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

– Hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, quá hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng điều kiện vệ sinh an toàn thực phầm, không đảm bảo chất lượng.

– Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.

II. Trường hợp phải đăng ký kinh doanh

Đối với cá nhân

– Không thuộc nhóm không phải đăng ký kinh doanh theo nội dung nêu trên.

Đối với hộ kinh doanh

– Sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động.

– Trường hợp sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp.

(Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014)

III. Thủ tục đăng ký kinh doanh

  1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

– Bản sao Giấy CMND của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

– Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Trường hợp ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, ngoài các giấy tờ nêu trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Trường hợp ngành, nghề phải có vốn pháp định, ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  1. Số lượng: 01 bộ.
  2. Trình tự thực hiện

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ nếu đủ các điều kiện sau, UBND cấp huyện cấp Giấy biên nhận và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh:

     + Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

      + Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định pháp luật. (Hộ kinh doanh + tên riêng bằng Tiếng Việt)

      + Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện phải thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh nếu hồ sơ không hợp lệ.

(Không đúng thời hạn nêu trên, người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại)

(Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng k