Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).
  • Trình tự: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở phụ trách chỉ đạo phòng Tài chính doanh nghiệp thực hiện.

Hồ sơ này chưa thu phí .

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng Tài chính Doanh nghiệp ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ thì phòng Tài chính Doanh nghiệp điện thoại hoặc làm văn bản để văn thư gửi đơn vị hướng dẫn đơn vị hẹn trong 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết; quá 03 ngày đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Tài chính Doanh nghiệp chuyển hồ sơ đến Văn thư gửi trả lại đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý hồ sơ : Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính chủ trì cùng Cục Thuế, Sở chuyên ngành tổ chức kiểm tra quyết toán tài chính năm của doanh nghiệp.

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).
  • Trình tự : Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận Biên bản và ký sổ giao nhận .

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính.

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Báo cáo quyết toán tài chính năm (có mẫu, 01 bản chính).

– Sổ theo dõi tổng hợp, chi tiết các tài khoản (có mẫu, 01bản chính).

– Toàn bộ chứng từ kế toán có liên quan (có mẫu, 01bản chính).

b) Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định thời hạn giải quyết.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp : Cục Thuế, Sở chuyên ngành.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Báo cáo quyết toán tài chính năm.

– Sổ tổng hợp, chi tiết.

– Chứng từ kế toán.

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính năm.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ Ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2009.

– Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575