Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Lập dự toán của các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đày đủ theo quy định

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

a- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tài chính

b-Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ tết)

c-Trình tự tiếp nhận hồ sơ: Văn thư nhận quyết định của UBND tỉnh vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Tài chính hành chính sự nghiệp thực hiện.

Hồ sơ ngày chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì điện thoại hoặc trình lãnh đạo ký công văn chuyển Văn thư gửi đơn vị hẹn trong vòng 03 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ để được thẩm định ( thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời hạn thẩm định). Quá hạn 03 ngày, đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Tài chính hành chính sự nghiệp chuyển hồ sơ về Văn thư trả hồ sơ cho đơn vị

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì phối hợp với Sở ngành chủ quản tiến hành tra, lập biên bản ba bên cùng ký trình Lãnh đạo sở ký tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh.

– Sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kết quả

a- Địa điểm trả kết quả: Văn thư Sở Tài chính

b-Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết)

c- Trình trự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận quyết định và ký sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà năm …( Có mẫu- 1 bản chính)

– Dự toán thu, chi ngân sách nhà năm ……( Có mẫu- 1 bản chính)

– Cơ sở tính chi quản lý nhà nuớc năm……( Có mẫu- 1 bản chính)

– Báo cáo thuyết minh dự toán ( không mẫu- 1 bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Chưa có thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … (Biểu số 01)

– Dự toán thu, chi NSNN năm … (Biểu số 04)

– Cơ sở tính chi quản lý Nhà nước năm … (Biểu số 20)

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước

(Hiệu lực thi hành từ năm ngân sách nnăm 2004)

– Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ: Quy định chế độ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước (Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo và được áp dụng từ năm ngân sách năm 2006)

– Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập(Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo) – Quyết định 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước(Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo)

– Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 của bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho các tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp đối với những hoạt động găn với nhiệm vụ của nhà nước(Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo)

– Thông tư số 59/2003/ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP (Hiệu lực thi hành từ năm ngân sách năm 2004)

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575