Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn thư Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trình tự tiếp nhận: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá thực hiện.

– Hồ sơ không thu phí.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

– Phòng Quản lý công sản-Giá ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì Phòng Quản lý công sản-Giá cả điện thoại hoặc thảo công văn hướng dẫn gửi cơ quan, đơn vị chủ dự án bổ sung hồ sơ thiếu và hẹn thời gian 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết. Quá thời gian 03 ngày quy định trên, đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ thì phòng Quản lý công sản-Giá cả chuyển hồ sơ cho văn thư trả lại cho đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý công sản-Giá chủ trì phối hợp với chủ dự án lập phương án xử lý tài sản của các ban dự án đã kết thúc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kêt quả:

– Địa điểm trả kết quả: Sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở tài chính nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và ky sổ giao nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Công văn kèm theo phương án của cơ quan, đơn vị chủ dự án đề nghị tình hình xử lý tài sản phục vụ hoạt động của Ban quản lý dự án đã kết thúc (Không có mẫu, 01bản chính).

– Bảng kiểm kê danh mục tài sản của Ban quản lý dự án đã mua sắm trang bị thực hiện dự án đã kết thúc, (ghi đủ số lượng, chủng loại, năm trang bị, năm sử dụng, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản (Không có mẫu, 01bản chính).

– Văn bản thỏa thuận hoặc hiệp ước của tổ chức tài trợ (Không có mẫu, 01bản sao không chứng )

– Hồ sơ có liên quan như: Quyết định thành lập Ban quản lý dự án của cơ quan có thẩm quyền; quyết định hoặc chủ trương đầu tư trụ sở làm việc của ban; mua sắm phượng tiện, máy móc trang thiết bị; hiệp ước, hiệp định hoặc Biên bản thỏa thuận của nhà tài trợ(Không có mẫu, 01bản sao không chứng )

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Chưa có quy định thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575