Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Nam và nữ chung sống với nhau mà không đăng ký kết hôn, cũng có thể được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Trả lời:

  1. Cơ sở pháp lý

– Nghị quyết số 35/2000/QH10 về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình

– Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

  1. Nội dung

Những trường hợp nam và nữ chung sống với nhau mà không đăng ký kết hôn, cũng có thể được pháp luật công nhận là vợ chồng:

Trường hợp thứ nhất: Nam nữ chung sống như vợ chồng trước ngày 3/01/1987

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 thì đối với quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 3/01/1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký kết hôn, không hạn chế về mặt thời gian và được miễn lệ phí đăng ký kết hôn.

Trường hợp thứ hai: Nam nữ chung sống như vợ chồng từ ngày 3/1/1987 đến trước ngày 1/1/2001

Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn đến ngày 01/01/2003. Nếu sau ngày 01/01/2003 không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng.

Để được tư vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!