Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Nâng lương viên chức lãnh đạo Doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo qui định.

Bước 2. Tiếp nhận:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

– Trình tự tiếp nhận hồ: Công chức tiếp nhận; kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Thời gian tiếp nhận nhồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức, biên chế;

– Phòng Tổ chức, biên chế thẩm định, dự thảo quyết định và thảo Tờ trình để Giám đốc Sở ký, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nâng lương cho viên chức lãnh đạo doanh nghiệp (qua Văn phòng UBND tỉnh);

– Văn thư Sở Nội vụ nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh và giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình đề nghị nâng lương viên chức lãnh đạo doanh nghiệp (Không mẫu 01 bản chính);

– Danh sách trích ngang những người đề nghị nâng lương (Không mẫu 01 bản chính);

– Quyết định xếp lương gần nhất của cấp có thẩm quyền (Không mẫu, 01bản sao chứng thực);

– Quyết toán tài chính hoặc báo cáo kiểm toán kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 2 năm liền kề năm đề nghị nâng lương (Không mẫu, 01 bản sao chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Tại Sở Nội vụ 04 ngày;

– Tại Văn phòng UBND tỉnh 07 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng lương công ty nhà nước;

– Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT -BLDTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên bộ Lao động, Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước;

– Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh;

– Quyết định số 4021/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ;

– Quyết định số 208/QĐ-SNV ngày 31/12/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575