Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì không được kết hôn?

Trả lời:

Khẳng định Sai.

Điều 8 Luật HNGĐ 2014 về Điều kiện kết hôn:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”

Mặt khác, Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này.(Khoản 6 Điều 3 Luật HNGĐ 2014)

Như vậy, mặc dù pháp luật không cấm kết hôn đối với trường hợp người bị mất  năng lực hành vi dân sự; tuy nhiên căn cứ vào điều 8 và khoản 6 điều 3 Luật HNGĐ 2014 thì trường hợp kết hôn có 1 bên vợ hoặc chồng hoặc cả 2 người đều bị mất năng lực hành vi dân sự thì không đủ điều kiện để kết hôn và được coi là kết hôn trái pháp luật.

 Đối với trường hợp người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, pháp luật không hạn chế quyền kết hôn đối với đối tượng này. Do đó, Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì vẫn được kết hôn.

Để được tư vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!