Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Trong xóm tôi có bà đã tám mươi mốt tuổi sống một mình và thuộc diện hộ nghèo. vậy cho tôi hỏi bà có còn phải đóng thuế gì không? Hiện xã đọc số thuế của bà là tám mươi nghìn. Bà không có khả năng làm ra tiền nữa và còn được trợ cấp đối với người cao tuổi và hộ nghèo. Vậy sao còn phải đóng thuế?

Trả lời:

Căn cứ Điều 107 Luật đất đai 2013 quy định các khoản thu tài chính từ đất đai như sau:

– Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm:

+ Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;

+ Tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê;

+ Thuế sử dụng đất;

+ Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

+ Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;

+ Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

+ Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Chính phủ quy định chi tiết việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

Căn cứ Khoản 6 Điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có quy định trường hợp: Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo.

Khoản 1 Điều 8 Thông tư 124/2011/TT-BTC quy định về việc miễn lệ phí trước bạ như sau:

“Quy định miễn lệ phí trước bạ tại Điều 9 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

1. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Trong đó:

– Hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Do bạn chưa nói rõ, xã yêu cầu bà bạn nộp thuế là loại thuế gì? Đối với trường hợp là hộ nghèo neo đơn thì sẽ được miễn một số loại thuế và phí. Bạn có thể căn cứ vào các trường hợp trên hoặc xem thêm văn bản pháp luật liên quan đến đất đai quy định miễn nghĩa vụ tài chính từ đất đai.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !