Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

 Hỏi: Người nhiễm HIV có được kết hôn không?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

– Luật phòng chống HIV/AIDS

Theo quy định tại điều 8 luật Hôn nhân gia đình 2014, về điều kiện kết hôn được quy định như sau:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Đồng thời, theo quy định tại khoản a, b, c, d Điều 5 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định như sau:

“ a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng”

Như vậy, từ những điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật có thể thấy, pháp luật hiện hành, không có quy định nào cấm việc kết hôn của người nhiễm HIV. Do đó những người nhiễm HIV vẫn được kết hôn bình thường.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!