Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân sự là người có năng lực hành vi hôn nhân và gia đình?

Trả lời:

Điều 19 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Năng lực hành vi dân sự của cá nhân, theo đó: “Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Điều 20 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này.”

Như vậy, người từ đủ 18 tuổi trở lên là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại BLDS 2015.

Pháp luật không có quy định về “năng lực hành vi hôn nhân và gia đình” nhưng có thể hiểu, năng lực hành vi hôn nhân và gia đình của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, năng lực hành vi hôn nhân gia đình phát sinh khi đạt một độ tuổi nhất định. Ví dụ: Luật hôn nhân và gia đình đã có quy định cụ thể và thực tế: Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con (Khoản 2 Điều 81 Luật HNGĐ 2014), hay Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên đủ độ tuổi kết hôn (Điều 8 Luật HNGĐ 2014)…

Vậy, khẳng định Người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân sự là người có năng lực là người có năng lực hành vi hôn nhân và gia đình là khẳng định Sai.

Để được tư vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!