Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

Các địa phương khi thực hiện các dự án đất đai đều phải lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý đất đai ở địa phương.

Luật Đất đai 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014, quy định nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

  1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh;
  2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt;
  3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất của cấp dưới;
  4. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;
  5. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường;
  6. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh;
  7. Dân chủ và công khai;
  8. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quyết định, xét duyệt trong năm cuối của kỳ trước đó.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !