Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Những dấu hiệu nào không được bảo hộ làm nhãn hiệu?

Trả lời:

Theo Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ 2005 về Điều kiện nhãn hiệu được bảo hộ:

Là dấu hiệu được nhìn thấy dưới dạng chữ cái từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ảnh ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc

-Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá dịch vụ của chủ thể khác.

Ngoài những điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ thì còn có những dấu hiệu không được bảo hộ làm nhãn hiệu.

Theo Điều 73 Luật sở hữu trí tuệ 2005 về Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

-Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ quốc huy của các nước,

-Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan tổ chức đó cho phép.

-Dấu hiệu trùng hoặc đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài.

-Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với giấy chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính các tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu đối chứng.

-Dấu hiệu làm sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá dịch vụ.

Như vậy, có 5 dấu hiệu không được bảo hộ làm nhãn hiệu được quy định tại Điều 73 Luật sở hữu trí tuệ 2005

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng!