Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Những người được thừa kế di sản có những ai? Được pháp luật quy định như thế nào? Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Những người có quyền thừa kế di sản. Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6575.

Theo quy định Tại điều 609 bộ luật Dân sự 2015, Quyền thừa kế được quy định như sau: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc”.

Như vậy, có hai khả hưởng thừa kế đó là theo di chúc hoặc theo pháp luật

Thứ nhất, thừa kế theo di chúc:

Những người được người lập di chúc để lại cho di sản thì sẽ được thừa kế di sản theo di chúc trong trường hợp di chúc là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, những người sau đây, dù trong di chúc họ không được để lại di sản thừa kế nhưng họ vẫn được hưởng thừa kế theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015, trừ trường hợp họ từ chối nhận di sản.

“Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động”.

Thứ 2, thừa kế theo pháp luật: Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!