Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Phân biệt quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất với quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

Trả lời

Chuyển đổi quyền sử dụng đất, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 167, khoản 1 điều 168, điểm a, khoản 1 điều 169, điều 179 và điều 190 Luật đất đai năm 2013, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với đất nông nghiệp.

Theo quy định tại điều 190 Luật này, điều kiện để có thể thực hiện giao dịch chuyển đổi quyền sử dụng đất đó là: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Pháp luật cho phép thực hiện giao dịch chuyển đổi quyền sử dụng đất nhằm thực hiện chính sách “dồn điền đổi thửa” của Nhà nước, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình. Do đó, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất chỉ có thể do Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp thực hiện. Và hoạt động chuyển đổi quyền sử dụng đất chỉ có thể được thực hiện giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn với nhau.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể hiểu chính là mua bán đất. Để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện luật định. Cụ thể, căn cứ vào Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất như sau:

“a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !