Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Phát hành trái phiếu là một trong những hình thức huy động vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có quyền phát hành trái phiếu. Trong phạm vi bài viết này, Luật Hồng Bàng xin chia sẻ với Quý Khách hàng một số quy định của pháp luật về cách thức cũng như điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

 • Cơ sở pháp lý:
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014,
 • Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu.
 • Đối tượng phát hành trái phiếu:
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Nguyên tắc phát hành trái phiếu:
 • Danh mục phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn;
 • Các hoạt động phát hành trái phiếu phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư
 • Việc phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ đảm bảo nguyên tắc không phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế để cơ cấu lại nợ bằng đồng Việt Nam,
 • Đối với phát hành trái phiếu để đầu tư cho các chương trình, dự án, doanh nghiệp phát hành phải đảm bảo duy trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu là hai mươi phần trăm ( 20%) trong tổng mức đầu tư của chương trình, dự án.
 • Loại hình và hình thức trái phiếu:
 • Trái phiếu không chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền. Đối tượng phát hành trái phiếu không chuyển đổi là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Đối tượng phát hành trái phiếu không chuyển đổi có kèm chứng quyền là công ty cổ phần.
 • Trái phiếu chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền. Đối tượng phát hành trái phiếu chuyển đổi là công ty cổ phần.
 • Hình thức phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi số hoặc dữ liệu điện tử.
 • Kỳ hạn và mệnh giá trái phiếu:
 • Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ 01 năm trở lên;
 • Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu là một trăm nghìn ( 100.000) đồng, các mệnh giá khác là bội số của một trăm nghìn ( 100.000) đồng.
 • Hồ sơ phát hành trái phiếu bao gồm:
 • Phương án phát hành trái phiếu và quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của các cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này;
 • Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện để phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị định này;
 • Kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có);
 • Các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, hợp đồng đại lý và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 • Văn bản pháp lý chứng minh các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư và đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền trong trường hợp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Quý khách nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh: Mr.Nhật Nam qua hotline: 0968.356.575, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

         Chúc Quý Khách cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!