Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật dự án thuỷ lợi. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  • Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi.
  • Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
  • Trình tự tiếp nhận :

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần tài liệu trong hồ sơ, hình thức và xem xét tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ.

–  Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hợp pháp theo quy định thì nhận và viết giấy hẹn giao người nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đảm bảo hợp lệ, hợp pháp thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ biết để làm lại theo đúng quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Chi cục Thủy lợi giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công trình hoặc Phòng Quản lý Quy hoạch xử lý. Phòng được giao xử lý tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế.

– Nếu sau khi thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế nếu không đạt yêu cầu thì trả hồ sơ lại cho tổ chức để bổ sung và chỉnh sửa lại (bằng văn bản gửi về cho tổ chức).

– Nếu hồ sơ đảm bảo về mặt nội dung thì làm văn bản trình Lãnh đạo chi cục tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản gửi UBND tỉnh quyết định. Khi có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND tỉnh, Chi cục đến nhận kết quả tại UBND tỉnh và mang về Chi cục để trả Hồ sơ cho tổ chức.

Bước 4: Nhận kết quả

  • Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Thủy lợi – Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
  • Trình tự: Tổ chức nộp lệ phí, nhận biên lai, trả phiếu hẹn và nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hồ sơ.

a) Thành phần Hồ sơ :

– Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 bản chính.

– Các văn bản chủ trương đầu tư của các cấp có thẩm quyền ( hoặc kế hoạch chuẩn bị đầu tư) : 01 bản sao có chứng thực.

– Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: 01 bản chính.

– Hồ sơ đề xuất của tổ chức tư vấn: 01 bản chính.

– Quyết định chỉ định thầu: 01 bản chính.

– Hợp đồng tư vấn thiết kế: 01 bản chính.

– Quyết định phê duyệt phương án khảo sát và đề cương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 bản chính.

– Biên bản nghiệm thu khảo sát địa hình, địa chất: 01 bản chính.

– Biên bản bàn giao hồ sơ thiết kế: 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (03 bộ chính và 02 bộ Y sao bản chính để riêng trong 05 cặp hồ sơ, có ghi nhãn và mục lục rõ ràng ngoài bìa).

Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Phí, lệ phí:

Theo Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định trình xây dựng số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công;

– Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 209/CP;

– Thông tư số: 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Thông tư số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 99/CP;

– Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số12/2009/NĐ-CP.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575