Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

Trả lời

Điều 41 Luật đất đai năm 2013 quy định về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, theo đó:

Thứ nhất: về căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm:

– Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội;

– Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội;

– Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh kỳ trước;

– Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh;

– Định mức sử dụng đất;

– Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

Thứ hai: Về nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm:

– Định hướng sử dụng đất quốc phòng, an ninh;

– Xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia;

– Xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh để giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội;

Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định vị trí, diện tích các loại đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 61 của Luật Đất đai tại địa phương. (Khoản 4 Điều 7 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

– Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Thứ ba: Về căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm:

– Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh;

– Nhu cầu sử dụng đất 05 năm quốc phòng, an ninh;

– Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh kỳ trước;

– Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Thứ tư: Về nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm:

– Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh kỳ trước;

– Xác định khu vực, diện tích đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong kỳ kế hoạch 05 năm và cụ thể đến từng năm;

– Xác định cụ thể vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh bàn giao lại cho địa phương quản lý trong kỳ kế hoạch 05 năm;

– Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !