Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Quyền của hộ gia đình, cá nhân với quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

  1. Giống nhau

            Hộ gia đình, cá nhân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều được hưởng những quyền được quy định tại Mục 1 Chương XI Luật đất đai năm 2013 như:

– Quyền chung của người sử dụng đất (Điều 166);

– Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất (Điều 167);

– Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề (Điều 171);

– Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất (Điều 172);

  1. Khác nhau
Quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Quyền của người Việt Nam định cư

ở nước ngoài

Được giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, được thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Được nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất khác Được giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê hàng năm hoặc trả tiền thuê một lần thuê cho cả thời hạn thuê. Được nhận gópvốn bằng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất khác. Được nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất của cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình. Không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Trừ trường hợp đất gắn liền với khu công nghiệp)
Có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thi trấn khi sử dụng đất dưới hình thức giao Không được chuyển đổi quyền sử dụng đất
Có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Chỉ được để thừa kế tài sản thuộc sở hữu của mình trên đất giao hoặc thuê
Ngoài quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cho cộng dồngdaan cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, được tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng đượcmua nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Đất giao có thu tiền sử dụng đất được quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, được tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh
– Ngoài việc được thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, được thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất tại tổ chức kinh tế hoặc cá nhân để vay vốn sản xuất, kinh doanh. – Đối với đất giao hoặc thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê: Được thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn giao đất, thuê đất.
– Được góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh (không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người nước ngoài) . – Đối với đất giao hoặc thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê: Được góp vốn bằng quyền sử dụng đất giao hoặc thuê và tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !