Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Giám đốc/ Tổng giám đốc, tùy theo sự thỏa thuận, quy định trong Điều lệ của Công ty mà có vai trò và vị trí khác nhau. Tuy nhiên đây là một vị trí hết sức quan trọng trong sự phát triển và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp.

Sau đây, đội ngũ Luật sư Luật Hồng Bàng xin cung cấp cho quý vị một số quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc như sau:

Theo khoản 2 Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

…2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  1. a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
  2. b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
  3. c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  4. d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

  1. e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
  2. g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
  3. h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
  4. i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  5. k) Tuyển dụng lao động;
  6. l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

 

Nếu như vai trò của Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì sẽ căn cứ theo quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

       Quý khách nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh: Mr.Nhật Nam qua hotline: 0968.356.575, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

 Chúc Quý Khách cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!