Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Trên thế giới có rất nhiều người có những tài sản riêng lớn ở độ tuổi vị thành niên. Ví dụ các diễn viên nhí ở Hollywood có tài sản riêng hàng triệu đô khi họ còn là những  cô bé, cậu bé. Rõ ràng, nếu để cho người chưa thành niên tự ý quản lý và sử dụng tài sản riêng là nguy hiểm. Trong phạm vi bài viết này, Luật Hồng Bàng xin chia sẻ với Quý độc giả một số quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản riêng của người chưa thành niên.

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014,

2. Một số quy định của pháp luật về tài sản riêng của người chưa thành niên:

Quyền có tài sản riêng: Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người con trong quan hệ hôn nhân gia đình, theo quy định tại điều 75, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành tư tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con. Con từ đủ mười lăm tuổi trở lên còn sống chung với cha mẹ có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; nếu có thu nhập thì đóng góp vào các nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Quản lý tài sản riêng: Con từ đủ 15 tuổi trở lên tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý. Con dưới 15 tuổi, do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên: Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lâp thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc quy định khác của pháp luật. Trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!