Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Tài sản riêng của con chưa thành niên về nguyên tắc thuộc quyền quản lý của cha mẹ?

Trả lời:

Khẳng định Sai. Vì:

Khoản 1 Điều 21Bộ Luật dân sự 2015 quy định người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Quản lý tài sản riêng của con

“1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.”

Căn cứ vào các quy định trên, thấy rằng con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng, hoặc nhờ cha mẹ quản lý. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ không phải là người đương nhiên có quyền quản lý tài sản của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự.

Do đó, khẳng định Tài sản riêng của con chưa thành niên về nguyên tắc thuộc quyền quản lý của cha mẹ khẳng định Sai.

Để được tư vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!