Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hàng năm. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ :

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm nộp hồ sơ: Văn thư  Sở Tài chính.

– Trình tự tiếp nhận:

Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh Văn phòng trình Lãnh đạo sở phụ trách chỉ đạo phòng Đầu tư thực hiện.

– Thời gian : Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Đầu tư nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra hồ sơ :

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì phòng Đầu tư điện thoại hoặc làm văn bản để Văn thư gửi đơn vị hướng dẫn đơn vị hẹn trong 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để được giải quyết; quá 03 ngày đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Đầu tư chuyển hồ sơ đến Văn thư gửi trả lại đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ)

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Đầu tư phối hợp với phòng Quản lý ngân sách của Sở Tài chính   và Kho bạc tỉnh thực hiện thầm định và lập biên bản ba bên cùng ký thống nhất số liệu báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng nă m

 Bước 4 : Trả kết quả:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính;

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) .

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận biên bản thống nhất số liệu và ký vào sổ giao nhận

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :

– Báo cáo bổ sung thực hiện thanh toán, kế hoạch vốn đầu tư.( có mẫu, 1 bản chính)

– Báo cáo tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB năm        ( có mẫu, 1 bản chính)

– Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB trong năm theo kế hoạch nhà nước giao năm ( có mẫu, 1 bản chính)

– Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm trước được phép kéo dài.( có mẫu, 1 bản chính)

– Báo cáo sử dụng vốn đấu tư XDCB theo kế hoạch năm được phép ứng trước kế hoạch năm sau ( có mẫu, 1 bản chính)

– Báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB trong niên độ ngân sách năm    ( Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung)( có mẫu, 1 bản chính)

– Báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB trong niên độ ngân sách năm    ( Nguồn vốn chương trình mục tiêu)( có mẫu, 1 bản chính)

– Báo cáo số thanh toán vốn đầu tư thực hiện niên độ theo mục lục NSNN        ( có mẫu, 1 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ : 01( bộ ).

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính .

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Báo cáo bổ sung thực hiện thanh toán, kế hoạch vốn đầu tư.( Biểu mẫu số 01/C ĐT/BCBS)

 – Đối với Kho bạc nhà nước:

+ Báo cáo tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 200…. (Biểu mẫu số 01/ KB/QTĐT)

+ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB trong năm theo kế hoạch nhà nước giao năm 200…( Biểu mẫu số 02 KB/QTĐT)

+ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm trước được phép kéo dài.( Biểu mẫu số 03 KB/QTĐT)

+ Báo cáo sử dụng vốn đấu tư XDCB theo kế hoạch năm 200… được phép ứng trước kế hoạch năm sau ( Biểu số 04/KB/BCĐT.

+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB trong niên độ ngân sách năm 200… (Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung) Biểu số 05/KBTHTT,

+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB trong niên độ ngân sách năm 200… (Nguồn vốn chương trình mục tiêu) Biểu số 06/KB/THTT,

+ Báo cáo số thanh toán vốn đầu tư thực hiện niên độ 200… theo mục lục NSNN Biểu số 07/KB/THTT

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Biên bản thống nhất số liệu quyết toán vốn đầu tư XDCB niên độ ngân sách năm

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 Luật này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004

– Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính Phủ về thực hiện Luật Ngân sách nhà nước

Nghị định này có hiệu lực từ năm ngân sách 2004.

– Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn, lập thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguòn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Ngày có hiệu lực : Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 108/2008/TT-BTC ng ày 28/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Ngày có hiệu lực : Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Công văn số 33/BTC-NSNN ngày 02/01/2009 về việc thực hiện thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 28/11/2008 của Bộ Tài chính

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575