Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu: Mua sắm vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc bằng nguồn vốn sự nghiệp. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Cơ quan, đơn vị chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Văn thư Sở Tài chính.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo pháp luật quy định)

– Trình tự tiếp nhận

Văn thư vào sổ công văn đến chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Quản lý Công sản – Giá thực hiện.

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Quản lý Công sản – Giá cả ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì phòng Quản lý Công sản – Giá cả điện thoại hoặc làm văn bản hướng dẫn đơn vị hẹn trong 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để được giải quyết; quá 03 ngày đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Quản lý Công sản – Giá cả chuyển trả hồ sơ về Văn thư gửi trả cho đơn vị. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì phòng Quản lý Công sản – Giá cả thẩm định và trình Giám đốc sở ký tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định .

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kết quả:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo pháp luật quy định)

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận quyết định phê duyệt và ký sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại sở Tài chính

Hồ sơ.

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình đề nghị phê duyệt: (Không có mẫu, 01 bản chính)

– Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt:

+ Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền (Không có mẫu, 01 bản sao công chứng)

+ Đề án mua sắm trang thiết bị cho toàn ngành được Thủ tướng chính phủ phê duyệt (Nếu có) (Không có mẫu, 01 bản sao công chứng).

+ Dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; nguồn quỹ phát triển hoạt động, quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập; nguồn vốn tín dụng của nhà nước mà đơn vị được phép vay theo quy định (Nếu có); các nguồn kinh phí hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị.(Không có mẫu, 01 bản sao công chứng)

+ Thông báo thẩm định giá của cơ quan quản lý giá đối với những loại tài sản yêu cầu phải thẩm định giá theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và quy của pháp luật có liên quan.(Không có mẫu, 01 bản sao công chứng )

+ Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu (Không có mẫu, 01 bản chính)

+ Văn bản của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính thẩm định (Không có mẫu, 01 bản sao công chứng) .

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc tại Sở Tài chính.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

aa) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTH: Sở Tài chính

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật đấu thầu số 61/2005/QH11.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006

– Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

Có hiệu thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575