Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm định kết quả đấu thầu: Mua sắm vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc bằng nguồn vốn sự nghiệp. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Văn thư Sở Tài chính

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo pháp luật quy định)

– Trình tự tiếp nhận

Văn thư vào sổ công văn đến chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Quản lý Công sản – Giá cả thực hiện.

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Quản lý Công sản – Giá ký giao nhận hồ sơ từ văn thư chuyển đến theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì phòng Quản lý Công sản – Giá cả điện thoại hoặc làm văn bản hướng dẫn đơn vị hẹn trong 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để được giải quyết; quá 03 ngày đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Quản lý Công sản – Giá cả chuyển trả hồ sơ về Văn thư gửi trả cho đơn vị. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì phòng Quản lý Công sản – Giá cả thẩm định và trình Giám đốc sở ký tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kết quả:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo pháp luật quy định)

– Trình tự trả: Tổ chức, đơn vị đến văn thư Sở Tài chính nhận quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại sở Tài chính

Hồ sơ.

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1 – Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm: (Không có mẫu, 01 bản chính)

2 – Tài liệu liên quan bao gồm:

a) Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước thoả thuận quốc tế (nếu có); Kế hoạch đấu thầu.(Không có mẫu, 01 bản sao công chứng)

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.(Không có mẫu, 01 bản chính)

c) Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.(Không có mẫu, 01 bản chính)

d) Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu..(Không có mẫu, 01 bản chính)

đ) Các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan..(Không có mẫu, 01 bản sao công chứng)

e) Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.(Không có mẫu, 01 bản chính)

g) Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu .(Không có mẫu, 01 bản chính)

h) Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn..(Không có mẫu, 01 bản sao công chứng)

i) Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có).(Không có mẫu, 01 bản sao công chứng);

k) Các tài liệu khác liên quan.

– Số lượng hồ sơ:   02 bộ

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc tại Sở Tài chính.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006

Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

Có hiệu thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575