Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ :

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm nộp hồ sơ: Văn thư  Sở Tài chính

– Thời gian : Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) .

– Trình tự tiếp nhận:

Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh Văn phòng trình Lãnh đạo sở phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá thực hiện.

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Quản lý công sản-Giá ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ :

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì phòng Quản lý công sản-Giá điên thoại hoặc làm văn bản để Văn thư gửi đơn vị hướng dẫn đơn vị hẹn trong 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để được giải quyết; quá 03 ngày đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Quản lý công sản-Giá chuyển hồ sơ đến Văn thư gửi trả lại đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ)

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý công sản-Giá tiến hành thẩm định lập tờ trình trình lãnh đạo sở ký trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4 : Trả kết quả:

– Địa điểm: Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) .

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở tài chính nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và ky sổ giao nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính .

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án tổng thể bồi thường giai phóng mặt bằng do ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gửi ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính ( Không có mẫu, 01Bản chính)..

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư ( Không có mẫu, 01bản sao không công chứng) đối với các công trình xây dựng, đối với các dự án đấu giá đất nếu có.

– Bản sao mặt bằng quy hoạch hoặc mặt bằng tuyến được duyệt ( Không có mẫu, 01bản sao không công chứng) .

– Tổng hợp khái toán tổng thể kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ( có mẫu, 01 bản chính )

b) Số lượng hồ sơ: (01bộ)

Thời hạn giải quyết:

Chưa có thời gian quy định

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tổng hợp khái toán tổng thể kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004

– Căn cứ Khoản 3 Điều 130 Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Căn cứ Điều 51 Nghị định số: 84/2007 /NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định bổ sung, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số: 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575