Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Quản lý ngân sách.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng quản lý ngân sách ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì không thể thẩm định được. Đơn vị phải chuẩn bị đủ hồ để thẩm định.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng Quản lý ngân sách chủ trì phối hợp với Cục thuế và Cục Hải quan, Kho bạc tỉnh tiến hành thẩm định và tổng hợp báo cáo Giám đốc ra thông báo kết quả thẩm định.

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Đơn vị đến Văn thư Sở Tài chính để nhận Thông báo và ký sổ giao nhận

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Cân đối quyết toán ngân sách địa phương.( có mẫu, 01 bản chính ).

– Quyết toán thu ngân sách nhà nước.( có mẫu, 01 bản chính ).

– Quyết toán chi ngân sách địa phương.( có mẫu, 01 bản chính ).

– Quyết toán thu ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước( có mẫu, 01 bản chính ).

– Quyết toán chi ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước.( có mẫu, 01 bản chính ).

– Quyết toán chi tiết kinh phí ủy quyền theo mục lục ngân sách nhà nước.( có mẫu, 01 bản chính ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Chưa có thời hạn quy định

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước; Cục thuế; Cục Hải quan tỉnh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Cân đối quyết toán ngân sách địa phương.

– Quyết toán thu ngân sách nhà nước.

– Quyết toán chi ngân sách địa phương.

– Quyết toán thu ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước

– Quyết toán chi ngân sách địa phương theo mục lục ngân sách nhà nước.

– Quyết toán chi tiết kinh phí ủy quyền theo mục lục ngân sách nhà nước.

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo kết quả thẩm định quyết toán.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật ngân sách nhà nước ngày 16/2/2002 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2004.

– Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2004.

– Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 về hệ thống mục lục ngân sách. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

– Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định 60/2003/NĐ-CP của chỉnh phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2004.

– Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2008

– Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giai đoạn 2007-2010. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007

– Quyết định số 2319/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2006 về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giai đoạn 2007-2010. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575