Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh (đối với công trình có phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật). Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.

      Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định đã được công khai.

Bước 2: Tiếp nhận Hồ sơ.

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp.

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Trình tự:

  • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ, nội dung hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại theo quy định.

Bước 3: Xử lý Hồ sơ.

– Phòng Kỹ thuật lâm nghiệp được Lãnh đạo Chi cục giao thụ lý Hồ sơ.

+Nếu nội dung thiết kế không đạt yêu cầu thì gửi hồ sơ lại cho Chủ dự án và đơn vị tư vấn thiết kế để bổ sung và chỉnh sửa lại.

+Trường hợp nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì Phòng Kỹ thuật tham mưu bằng văn bản cho Lãnh đạo Chi cục để thẩm định kết quả Hồ sơ.

– Chi cục Lâm nghiệp trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, căn cứ vào kết quả thẩm định của Chi cục để ra Quyết định phê duyệt.

– Chi cục Lâm nghiệp nhận lại kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT để trả cho tổ chức.

Bước 4. Trả kết quả:

  • Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Chi cục Lâm nghiệp.
  • Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
  • Trình tự: Tổ chức trả phiếu hẹn, nộp phí, nhận kết quả.

Cách thức thực hiện:

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục lâm nghiệp.

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt: 01 bản chính;

– Quyết định giao kế hoạch các công trình lâm sinh của UBND tỉnh;

– Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 01 bản chính.

– Bản đồ thiết kế (tỷ lệ 1/5.000 hệ bản đồ VN 2000) đối với vườn thực vật, rừng giống chuyển hoá: 01 bản chính;

– Sơ đồ thiết kế (đối với hạng mục vườn cây đầu dòng): 01 bản chính;

– Toàn bộ số liệu khảo sát, đo vẽ ngoại nghiệp: mỗi loại 01 bản chính;

– Biên bản nghiệm thu thiết kế giữa Chủ đầu tư với đơn vị tư vấn thiết kế. 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ chính.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ Dự án và đơn vị tư vấn thiết kế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí:

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán chuyển hóa rừng giống, vườn cây đầu dòng, vườn thực vật.

– Đối với công trình <=500 triệu đồng: 0,1421% giá trị công trình (không bao gồm thuế GTGT).

– Đối với công trình 01 tỷ đồng: 0,1218% giá trị công trình (không bao gồm thuế GTGT).

– Đối với công trình 05 tỷ đồng: 0,1073% giá trị công trình (không bao gồm thuế GTGT).

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bản thẩm định, phê duyệt Quyết định

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Nghị quyết 73/2006/NQ11 của Quốc hội (khóa XI kỳ họp thứ 10) được thông qua từ ngày 17/10/2006 đến 29/11/2006 về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006-2010;

– Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung mộ số điều của QĐ số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

– Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

– Quyết định số 4361QĐ/BNN-PTLN ngày 17/10/2002 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về việc ban hành Quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách (hoặc vốn tài trợ);

– Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 2/5/2008 của liên Bộ: Nông nghiệp &PTNT; Kế hoạch &Đầu tư; Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 – 2010;

– Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

– Công văn số 22/BNN-LN ngày 5/1/2009 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về hướng dẫn cách lập dự toán trồng rừng theo QĐ 164/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

– Công văn số 1992/BNN-LN ngày 11/7/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT Hướng dẫn các phương thức kỹ thuật trồng rừng phòng hộ dự án 661;

– Công văn số 225/SNN&PTNT-LN ngày 26/02/2009 của Sở Nông nghiệp &PTNT về việc hướng dẫn thiết kế trồng rừng;

– Công văn số 1914/NN&PTNT-LN ngày 06/12/2007 của Sở Nông nghiệp &PTNT về việc hướng dẫn xử lý thực bì trong trồng rừng thuộc dự án 661;

– Công văn số 23/NN&PTNT-LN ngày 29/5/2007 của Sở Nông nghiệp&PTNT thông báo giá cây giống lâm nghiệp phục vụ dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575