Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo qui định

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Văn phòng sở tài chính
  • Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ tết ).
  • Trình tự: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

Thủ tục này chưa thu phí

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì điện thoại hoặc trình lãnh đạo ký công văn chuyển Văn thư gửi đơn vị hẹn trong vòng 03 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ để được thẩm định ( thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời hạn thẩm định). Quá hạn 03 ngày, đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Tài chính hành chính sự nghiệp chuyển hồ sơ về Văn thư trả hồ sơ cho đơn vị

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì phối hợp với Sở ngành chủ quản tiến hành kiểm tra, lập biên bản ba bên cùng ký trình Lãnh đạo sở ký.

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính
  • Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Đơn vị đến Văn thư Sở Tài chính để nhận thông báo và ký vào sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a.1 Thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh, hồ sơ bao gồm:

-Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.(Mẫu số B02/CT-H) (Có mẫu ,01 bản chính)

-Báo cáo tổng hợp thu – chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh(Mẫu số B03/CT-H)(Có mẫu ,01 bản chính)

-Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị.

(Mẫu số B04/CT-H)(Có mẫu ,01 bản chính)

a.2.Thông báo quyết toán quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh, hồ sơ bao gồm:

– Biên bản thẩm đinh quyết toán năm giữa Phòng chuyên môn Sở Tài chính với đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh.(Không có mẫu,01 bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Chưa có quy định thời hạn giải quyết.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.(Mẫu số B02/CT-H)

-Báo cáo tổng hợp thu – chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh (Mẫu số B03/CT-H)

-Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị (Mẫu số B04/CT-H)(Có mẫu ,01 bản chính)

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thẩm định quyết toán

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Ngày có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

-Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng gẫn xét duyệt. thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với co quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp. Ngày có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

-Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính Phủ.Hiệu lực thi hành: Từ năm ngân sách 2004

– Quyết định số 81/STC-HCSN ngày 15/01/2009 của Giám đốc Sở Tài chính về phê duyệt kế hoạch triển khai công tác quyết toán năm 2008 đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575