Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại công ty nhà nước. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ :

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm nộp hồ sơ: Văn thư  Sở Tài Chính

– Thời gian : Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) .

– Trình tự tiếp nhận:

Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh Văn phòng trình Lãnh đạo sở phụ trách chỉ đạo phòng Tài chính Doanh nghiệp thực hiện.

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Tài chính Doanh nghiệp ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ :

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì phòng Tài chính Doanh nghiệp điện thoại hoặc làm văn bản để Văn thư gửi đơn vị hướng dẫn đơn vị hẹn trong 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để được giải quyết; quá 03 ngày đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Tài chính Doanh nghiệp chuyển hồ sơ đến Văn thư gửi trả lại đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ)

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh xã hội, Cục thuế tổ chức thẩm định xếp loại Doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4 : Trả kết quả:

– Địa điểm: Sở Tài chính;

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) .

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận quyết định phê duyệt và ký sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ( có mẫu, 01 bản chính )

Báo cáo xếp loại doanh nghiệp ( có mẫu, 01 bản chính )

Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ( có mẫu, 01 bản chính )

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc Tại Sở Tài chính

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh xã hội, Cục thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

– Báo cáo xếp loại doanh nghiệp

– Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Điều 1 đến điều 17 Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Phần III Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575