Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Tham gia thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nuôi trồng thuỷ sản, thuỷ lợi, đê điều nhóm B, C. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, đã được công khai;

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo qui định),
  • Trình tự: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu với mục lục của hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ;

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đếnnộp hồ sơ biết để hoàn thiện cho đầy đủ,

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở được Lãnh đạo Sở giao sử lý hồ sơ, tham mưu cho Lãnh đạo Sở bằng văn bản tham gia ý kiến thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định, để Chủ đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết,

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo qui định),
  • Trình tự: Công chức nộp lại phiếu hẹn; nhận kết quả,

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố.

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Công văn tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có hẹn ngày), 01 bản gốc;

– Chủ trương cho lập dự án, 01 bản phôtô;

– Tờ trình của chủ đầu tư, 01 bản gốc;

– Các văn bản nghiệm thu khảo sát và thiết kế, 01 bộ bản gốc;

– Giấy phép kinh doanh xếp hạng doanh nghiệp của Tư vấn và các chứng chỉ cá nhân, 01 bộ bản sao công chứng;

– Hồ sơ thiết kế công trình do tư vấn lập: 01 bộ chính,

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

Thời hạn giải quyết:

Thời gian giải quyết: dự án nhóm B và C là 05 ngày hoặc theo ngày hẹn Công văn tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

d) Cơ quan phối thực hiện: – UBND các huyện có dự án hoặc chủ đầu tư.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không,

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản tham gia ý kiến thẩm định,

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 209/CP;

– Thông tư số: 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Thông tư số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 99/CP;

– Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của NĐ12/CP,

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575