Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Tham gia ý kiến vào các đề cương, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật )

– Trình tự tiếp nhận:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu hẹn với đơn vị;

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ để được tiếp nhận

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ

– Trình tự xử lý hồ sơ:

Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ( có phiếu hẹn ngày trả kết quả) tiến hành kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì điện thoại hoặc trình lãnh đạo ký công văn chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi đơn vị hẹn trong vòng 03 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ để được thẩm định ( thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời hạn thẩm định). Quá hạn 03 ngày, đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng nghiệp vụ chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho đơn vị

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì tiến hành xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo sở ký văn bản tham gia ý kiến chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho đơn vị

Bước 4: Trả kết quả:

– Địa điểm: Sở Tài chính

– Thời gian: Vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật )

– Trình tự trả kết quả: Đơn vị đem phiếu hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để ký nhận vào sổ giao nhận và trả lại phiếu hẹn cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sau đó bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao văn bản tham gia ý kiến cho đơn vị.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Các dự thảo văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh đề nghị tham gia ý kiến. ( Không có mẫu, 01 bản chính )

– Dự thảo đề cương, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật do các ngành của tỉnh, các địa phương trong tỉnh gửi đến đề nghị tham gia đóng góp ý kiến.(Không có mẫu, 01 bản chính )

– Các văn bản chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng đề cương, đề án, dự án( trong phần cơ sở pháp lý của dự thảo đề cương, đề án, dự án…) ( Không có mẫu, 01 bản sao không công chứng )

– Các tài liệu khác có liên quan ( Không có mẫu, 01 bản sao không công chứng)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản góp ý vào các đề cương, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

 

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575