Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm tra phê duyệt dự toán. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Quản lý ngân sách thực hiện.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng quản lý ngân sách ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì điện thoại hoặc làm văn bản đề nghị các phòng, các đơn vị trong vòng 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để được tiếp nhận (thời gian bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ). Quá hạn 03 ngày, các phòng, các đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Quản lý ngân sách chuyển hồ sơ về Văn thư để trả cho các phòng, các đơn vị .

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng Quản lý ngân sách chủ trì phối hợp với Cục thuế và Cục Hải quan tiến hành thẩm định và tổng hợp báo cáo Giám đốc trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quyết Nghị

– Sau khi có Quyết nghị của HĐND tỉnh,UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt , Văn phòng UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt về Sở Tài chính.

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính.
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận thông báo của Giám đốc Sở Tài chính về việc giao dự toán cho đơn vị và ký sổ giao nhận hồ sơ .

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Dự toán kinh phí do các cấp, các ngành, đơn vị lập ( Không mẫu, 01 bản chính)

– Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP hàng năm ( Không mẫu, 01 bản chính)

– Các căn cứ, tài liệu có liên quan đến việc lập dự toán.( Không mẫu, 01 bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Chưa có quy định thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuể tỉnh và Cục Hải quan tỉnh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo giao dự toán của Giám đốc Sở cho các cấp, các ngành, các đơn vị.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

–  Luật NSNN ngày 16/2/2002. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2004.

– Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

– Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 9/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán NSNN, chi NSĐP năm 2009. Có hiệu lực trong năm ngân sách 2009

– Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ Trưởng Bộ tài chính giao dự toán NSNN, chi NSĐP năm 2009. Có hiệu lực thi hành từ ngày ký

– Thông tư 59/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 60/2003/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 và các Thông tư khác có liên quan

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575