Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết vềThẩm tra quyết toán chi dự án quy hoạch hoàn thành và chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, đơn vị chuẩn bị đầy dủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính

– Thời gian: vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào giờ làm việc ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật )

– Trình tự tiếp nhận:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu hẹn chuyển kế toán Văn phòng sở viết hóa đơn thu phí nộp vào quỹ. Sau khi thủ quỹ nhận tiền ký liên 2 giao cho người nộp tiền.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ để được tiếp nhận.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

– Phòng Đầu tư tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ thì điện thoại hoặc trình lãnh đạo ký công văn chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi đơn vị hẹn trong vòng 15 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ để được thẩm định ( thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời hạn thẩm định). Quá hạn 15 ngày, đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Đầu tư chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại hồ sơ và tiền phí đã thu cho đơn vị

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện thẩm tra quyết toán theo đúng thời gian bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hẹn với phòng và trình Giám đốc sở ký tờ trình ( kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định ) để trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán;

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi quyết định về Sở Tài chính và đơn vị

Bước 4: Trả kết quả:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật )

– Trình tự trả kết quả:

+ Đơn vị đem phiếu hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để ký nhận vào sổ giao nhận và trả lại phiếu hẹn cho bộ phận tiếp nhận, sau đó bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao quyết định phê duyệt quyết toán cho đơn vị

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư: (không mẫu, 02 bản chính).

Báo cáo quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền gồm 03 biểu:(có mẫu, 02 bộ chính)

Các văn bản pháp lý có liên quan (Không mẫu, 02 bản không công chứng)

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (các quyết định điều chỉnh bổ sung nếu có) kèm theo dự án đầu tư: (không mẫu, 02 bản sao không công chứng )

– Chủ trương đầu tư hoặc lập quy hoạch (không mẫu, 02 bản sao không công chứng )

– Quyết định phê duyệt đề cương, quyết định phê duyệt dự toán quy hoạch, quyết định phê duyệt dự án quy hoạch (đối với dự án quy hoạch): (không mẫu, 02 bản sao không công chứng, )

– Quyết định chỉ định thầu (hoặc trúng thầu): (không mẫu, 02 bản sao không công chứng, )

– Quyết định giao kế hoạch vốn hàng năm hoặc thông báo kế hoạch vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư: (không mẫu, 02 bản sao không công chứng, )

– Quyết định giao dự toán chi phí quản lý: (không mẫu, 02 bản sao không công chứng)

– Các văn bản pháp lý có liên quan: (không mẫu, 02 bản sao không công chứng)

– Quyết định hủy bỏ của cấp có thẩm quyền: (không mẫu, 02 bản sao không công chứng)

Tập bản vẽ thiết kế kỹ thuật, dự toán chi tiết đã được thẩm định: (không mẫu, 01 bản sao không công chứng)

Các hợp đồng kinh tế + biên bản thanh lý hợp đồng: (không mẫu, 01 bản chính hoặc có công chứng)

– Khảo sát, lập dự án đầu tư

– Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế quy hoạch

Các biên bản nghiệm thu: (không mẫu, 01 bản chính hoặc có công chứng)

Hồ sơ quyết toán khối lượng A-B: (không mẫu 01 bộ chính)

Các hồ sơ khác có liên quan: (không mẫu, một bản sao không công chứng).

Thời hạn giải quyết: 03 tháng tại Sở Tài chính

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tình hình thanh toán và công nợ của dự án – Mẫu số 07/QTDA

Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư – Mẫu số 08/QTDA

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dùng cho dự án quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ – Mẫu số 09/QTDA

Phí, lệ phí:

Thu theo tổng mức đầu tư (tỷ đồng):

– Nhỏ hơn 5 tỷ thu 0.32%

– 10 tỷ thu 0.21%

– 50 tỷ thu 0.16%

– 100 tỷ thu 0.13%

– 500 tỷ thu 0.06%

– 1000 tỷ thu 0.04%

– 10.000 tỷ thu 0.012%

– Lớn hơn hoặc bằng 20.000 tỷ thu 0.008%

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 – 02 – 2005 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công bố

– Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 – 7 – 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 – 02 – 2005 của Chính phủ . Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công bố.

– Thông tư số: 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quyết toán công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công bố

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575