Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thẩm tra quyết toán chi phí quản lý của các ban quản lý cấp tỉnh được giao quản lý từ 5 dự án trở lên. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Mô tả thứ tự các bước tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, đơn vị chuẩn bị đầy dủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật )

– Trình tự tiếp nhận: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Đầu tư thực hiện

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Đầu tư ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ thì điện thoại hoặc trình lãnh đạo ký công văn chuyển Văn thư gửi đơn vị hẹn trong vòng 03 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ để được thẩm định ( thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời hạn thẩm định). Quá hạn 03 ngày, đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Đầu tư chuyển hồ sơ về Văn thư trả hồ sơ cho đơn vị

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Giám đốc sở ký biên bản thẩm tra quyết toán Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng( kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định );

– Sau khi Giám đốc sở ký thông baó duyệt quyết toán Phòng đầu tư sẽ gửi kết quả về văn thư Sở Tài chính để trả cho đơn vị

Bước 4: Trả kết quả:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính;

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật )

– Trình tự trả kết quả:

+ Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận thông báo và ký sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm tra quyết toán của chủ đầu tư­ : ( không có mẫu, 02 bản chính)

Báo cáo quyết toán Chi phí quản lý dự án đầu tư gồm 02 biểu báo cáo đối với quyết toán hàng năm và 01 bản đối với quyết toán một lần ( có mẫu, 1 bản chính)

Các văn bản pháp lý có liên quan ( không mẫu, 1 bản sao không công chứng):

– Quyết định phê duyệt dự án đầu t­ư hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật (Các Quyết định điều chỉnh bổ sung nếu có) kèm theo dự án đầu tư­ (Không có mẫu, 1 bản sao không công chứng);

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỷ thuật và dự toán (Các Quyết định điều chỉnh, bổ sung nếu có) kèm theo dự toán chi tiết đư­ợc duyệt ( không có mẫu, 1 bản sao không công chứng);

– Quyết định giao dự toán chi phí quản lý dự án (không có mẫu, 2 bản sao không công chứng);

– Quyết định giao kế hoạch vốn hàng năm hoặc thông báo kế hoạch vốn của Sở Kế hoạch và đầu tư (không có mẫu, 2 bản sao không công chứng);

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan (Không có mẫu, 2 bản sao không công chứng);

Kết luận của Thanh tra; Biên bản kiểm tra; Báo cáo kiểm toán nhà nước và báo cáo của chủ đầu tư về việc chấp hành các kết luận trên (nếu có) : (Không có mẫu, 02 bản sao không công chứng)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án – Mẫu số 01/QT-QLDA(đối với quyết toán hàng năm)

– Tổng hợp quyết toán chi phí quản lý dự án  – Mẫu số 02/QT- QLDA (đối với quyết toán hàng năm)

– Bảng tính lương năm………..– Mẫu số 03/QT- QLDA (đối với quyết toán một lần)

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo duyệt quyết toán

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Thông tư số : 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

– Văn bản 5538/BTC-QT ngày 16/4/2009 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thông tư số 117/2008/TT-BTC

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575