Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thành lập cơ sở dạy nghề tư thục (Trung tâm dạy nghề, Trường Trung cấp nghề). Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ

– Trình tự tiếp nhận hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức, biên chế.

– Phòng Tổ chức, biên chế xem xét, tham mưu để Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập Trường, Trung tâm dạy nghề tư thục (qua Văn phòng UBND tỉnh);

– Sở Nội vụ nhận quyết định thành lập Trường, Trung tâm dạy nghề tư thục từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả:   Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Văn bản của UBND tỉnh về chủ trương thành lập Trường, Trung tâm (01 bản sao);

– Văn bản đề nghị thành lập Trường, Trung tâm (Có mẫu, 01 bản chính);

– Đề án thành lập Trường, Trung tâm (Có mẫu, 01 bản chính);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng (Giám đốc) (Có mẫu, 01 bản chính);

– Dự thảo điều lệ Trường, Trung tâm (Không mẫu, 01 bản chính);

– Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm) (01Bản sao công chứng);

– Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính về khả năng tài chính của tổ chức cá nhân (không mẫu, 01 bản chính);

– Đối với Trường Tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên hồ sơ phải bổ sung:

+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập Trường, Trung tâm;

+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập Trường, Trung tâm;

+ Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập Trường, Trung tâm;

– Văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định (Không mẫu, 01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Tại Sở Nội vụ: 04 ngày;

– Tại UBND tỉnh: 07 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp: Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Văn bản đề nghị thành lập Trường, Trung tâm dạy nghề, Mẫu 3b (hoặc Mẫu 5b);

– Đề án thành lập Trường, Trung tâm dạy nghề, Mẫu số 4b (hoặc Mẫu số 6b);

– Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm hiệu trưởng, theo mẫu 2C-BNV.

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 Qui định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575