Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bước thẩm định hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

I – Trường hợp cấp mới Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

1. Trình tự thực hiện:                                      

* Đối với tổ chức:

– Trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)

– Lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:

– Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện (01) lần.

– Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 02 và Văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ cho đơn vị.

– Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho tổ chức, đơn vị đề nghị.

2. Cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường, số 18 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (theo Mẫu số 01).

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập đơn vị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ (đối với đơn vị sự nghiệp) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề đo đạc bản đồ (đối với tổ chức kinh tế).

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng.

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quết định tuyển dụng của nhân viên kỹ thuật đo đạc bản đồ.

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về văn phòng làm việc, sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ có trụ sở chính đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo phân cấp.

– Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là cơ quan cấp Giấy phép theo quy định.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Kết quả thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Biên bản thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ (theo mẫu số 02), Văn bản gửi Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam đề nghị cấp Giấy phép cho đơn vị.

– Kết quả thực hiện tại Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam: Giấy phép hoạt động đo đạc và Bản đồ cho tổ chức, đơn vị theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Lệ phí: không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm ngay sau thủ tục này):

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 1);

– Bản khai quá trình công tác của kỹ thuật trưởng (Mẫu số 2).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính của các tổ chức, đơn vị:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức hoạt động kinh doanh); có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với đơn vị sự nghiệp).

– Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:

+ Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác.

+ Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc bản đồ.

– Có thiết bị công nghệ về đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 45/2015/NĐ-CP  ngày 6/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

II – Trường hợp cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

1. Trình tự thực hiện:                                                                                                               

* Đối với tổ chức:

– Trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội).

– Lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện (01) lần.

– Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 02 Văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ cho đơn vị.

– Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho tổ chức, đơn vị đề nghị.

2. Cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường, số 18 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (theo Mẫu số 03).

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng.

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép.

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về văn phòng làm việc, sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp giấy phép gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

– Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp (Bản sao).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo phân cấp.

– Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là cơ quan cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ theo quy định.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Kết quả thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Biên bản thẩm định hồ sơ cấp bổ sung Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (theo mẫu số 02),Văn bản gửi Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam đề nghị cấp bổ sung Giấy phép cho đơn vị.

– Kết quả thực hiện tại Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam: Giấy phép hoạt động đo đạc và Bản đồ cho tổ chức, đơn vị theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Lệ phí: không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm ngay sau thủ tục này):

– Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 3);

– Bản khai quá trình công tác của kỹ thuật trưởng (Mẫu số 2).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính của các tổ chức, đơn vị:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức hoạt động kinh doanh); có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với đơn vị sự nghiệp).

– Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:

+ Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ ba (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác.

+ Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc bản đồ.

– Có thiết bị công nghệ về đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.

– Có Giấy phép hoạt động đo đạc và Bản đồ đã được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 45/2015/NĐ-CP  ngày 6/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575