Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thủ tục cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Hà Nội. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc gửi qua đường bưu điện) đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội (Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (đối với trường hợp nộp trực tiếp).

– Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, nếu đủ điều kiện thì trình UBND thành phố cấp lại giấy phép mới cho chủ giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.

– Bước 3: Quyết định cấp lại giấy phép

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép, UBND thành phố quyết định cấp giấy phép hành nghề. Trường hợp không chấp nhận cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, trong đó nêu rõ lý do không cấp phép.

Giấy phép đã cấp được giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường (số 18 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) hoặc được gửi qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếptại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường – 18 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (mẫu 07);

– Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép:

+ Đối với trường hợp giấy phép bị rách nát, hư hỏng: Giấy phép bị rách nát, hư hỏng.

2) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

Tổng thời gian: tám (08) ngày làm việc không kể thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trong đó:

– Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: không quá năm (05) ngày làm việc;

– Tại UBND thành phố: không quá ba (03) ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc hành nghề khoan nước dưới đất.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Hà Nội.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

– Cơ quan phối hợp (nếu có):

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

h) Lệ phí, phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (mẫu 07).

(Mẫu 07: Cụ thể hóa tên cơ quan cấp phép tại Mẫu 07 của Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau đây:

– Bị mất;

– Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được;

– Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

– Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575