Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thu hồi đất, trưng dụng đất. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

  • Thu hồi đất

Thu hồi đất là việc bằng một quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai, chấm dứt quyền và lợi ích của các chủ thể đang sử dụng đất nhằm phục vụ lợi ích của nhà nước, xã hội hoặc để xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Cụ thể tại Khoản 11 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.”

– Do luật đất đai và các văn bản khác điểu chỉnh

– Mục đích: Nhằm thực hiện theo quy hoạch tổng thể, ví dụ như thu hồi đất nhà nước để xây dựng khu công nghiệp nhưng lợi ích kinh tế là chính.

– Phương thức thực hiện: bằng quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền

– Đền bù: có sự thỏa thuận trên cơ sở khung giá nhà nước

-Về chuyển giao quyền sử dụng: chuyển giao quyền sử dụng từ cá nhân hoặc tập thể sang cá nhân, tập thể khác.

– Lý do : căn cứ vào nhu cầu mục đích quốc phòng an ninh sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả, cố tình hủy hoại đất, đất lấn chiếm, giao đất không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, do vi phạm pháp luật.

– Thu hồi đất thì có trường hợp đền bụ, có trường hợp không có đền bù.

(2) Trưng dụng đất

Trưng dụng đất là việc đất do nhà nước trực tiếp sử dụng, phạm vi thu hồi hẹp và có tính tạm thời phục vụ cho mục đích nào đó.

– Do luật trưng mua, trưng dụng tài sản quy định

– Mục đích: nhằm bảo vệ quốc phòng an ninh và vì lợi ích quốc gia

– Phương thức thực hiện: bằng quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền

– Đền bù: theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-Về chuyển giao quyền sử dụng: từ cá nhân, tập thể sang nhà nước.

– Lý do: khi có tình trạng khẩn cấp như chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tại, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước của tổ chức, tài sản tính mạng của nhân dân

– Trưng dụng phải có sự đền bù, nếu gây thiệt hại phải bồi thường.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !