Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thù lao của luật sư là gì ?

Thù lao của luật sư là khoản tiền công bù đắp cho sức lao động của luật sư đã bỏ ra để thực hiện một công việc, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc theo thời gian lao động hoặc theo thoả thuận giữa luật sư với khách hàng. Về nguyên tắc, thù lao chỉ được trả khi công việc đã hoàn thành.

Theo Điều 54 của Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 (gọi tắt là Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012), quy định Khách hàng phải trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Việc nhận thù lao được thực hiện theo quy định của Luật Luật sư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, Thù lao luật sư là khoản tiền bù đắp lại công sức mà luật sư bỏ ra để thực hiện dịch vụ pháp lý khi khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư theo lẽ thường và theo pháp luật, khách hàng phải trả thù lao cho luật sư. Chi phí luật sư là những khoản tiền mà luật sư phải chi trả trong khi thực hiện dịch vụ pháp lý như: tiền tàu xe, lưu trú, các chi phí hợp lý khác. Khách hàng của luật sư phải trả thù lao và thanh toán chi phí thực tế cho luật sự khi sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Việc tính toán thù lao được dựa trên các căn cứ và phương thức cụ thể. Các căn cứ về chính sách thù lao và phương thức tính thù lao quy định trong Luật Luật sư và văn bản pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Theo khuôn khổ pháp luật nói chung, việc tính mức thù lao được thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa Văn phòng luật sư, Công ty luật, với khách hàng – người sử dụng dịch vụ pháp lý và được thể hiện trong hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc phiếu yêu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, nguyên tắc thoả thuận về chính sách thù lao trong vụ án hình sự không vượt quá mức trần theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các vụ việc tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp luật khác, vụ việc tranh tục dân sự, thù lao được tính trên cơ sở thỏa thuận của các bên.

Thù lao luật sự áp dụng đối với luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư luật sự áp dụng đối với luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề; Đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc cho cơ quan, tổ chức (tổ chức trợ giúp pháp lý của Nhà nước, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, thác) theo chế độ hợp đồng lao động thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Thù lao cho luật sư là những quy định không thể thiếu được trong hoạt động nghề nghiệp của luật sư, nó không những bảo đảm quyền và lợi ích hợp của luật sư mà nó còn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách – Thù lao cho luật sư không chỉ bao hàm ý nghĩa kinh tế mà còn bao hàm ý nghĩa xã hội về đạo đức và tâm lý. Chính vì vậy mà tổ chức hành nghề luật sư, mỗi luật sư cần phải hiểu, nắm chắc và vận dụng chính xác quy định này, Ảnh việc thoả thuận thù lao vi phạm điều cấm của pháp luật.

Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Căn cứ theo Điều 18 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư, Chính phủ quy định Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ về nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý; Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý; Kinh nghiệm và uy tín của luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận.

Khuyến khích văn phòng luật sư, công ty luật miễn, giảm thù lao luật sư cho những người nghèo, đối tượng chính sách.

Quý Khách hàng cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn về cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư: Nguyễn Đức Trọng qua SĐT: 0912.35.65.75 hoặc gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900.6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua emaillienheluathongbang@gmail.com

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!