Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thủ tục xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền theo Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP) – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

– Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, xác nhận. Trường hợp không đủ điều kiện, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.

– Bước 3: Trả kết quả

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND quận/huyện/thị xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, trừ các đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) bao gồm:

– Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

* Thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2014) cũng bao gồm các mục như trên.

* Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân các Quận, huyện, thị xã (hoặc Uỷ ban nhân dân xã nếu được uỷ quyển) có trách nhiệm xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các Quận, huyện, thị xã (hoặc UBND xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền)

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường các Quận, huyện, thị xã(hoặc UBND xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền)

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Một (01) giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc một (01) văn bản thông báo chưa đủ điều kiện để xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Phí, lệ phí:

Không có

Mẫu bản Kế hoạch:

Theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575