Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Em học tại Học viện kỹ thuật mật mã và đang làm trong Ban Cơ yếu Chính Phủ. Hiện giờ ở phường có giấy tham gia nghĩa vụ quân sự! Vậy em làm theo mẫu đơn nào để xin miễn?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

2. Luật sư tư vấn:

Theo Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định các trường hợp miễn gọi nhập ngũ như sau :

“2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. ”

Theo thông tin bạn cung cấp  thì hiện nay bạn thuộc trường hợp được miễn NVQS nên mẫu đơn sẽ do bạn tự soạn thảo có kèm theo trường hợp được miễn và chữ ký dấu xác nhận của nơi làm việc sau đó gửi đơn lên UBND cấp xã xin xác nhận trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật hiện hành.