Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Thực hiện giao dịch quyền sử dụng đối với đất thuê. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575.

1. Cơ sở pháp lý: Luật đất đai năm 2013

2. Phân tích cụ thể:

– Giao dịch quyền sử dụng đất  là việc người sử dụng đát thực hiện quyền tài sản của mình đối với quyền sử dụng đất bằng cách đưa quyền sử dụng đất của mình vào giao dịch dân sự theo nội dung và hình phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.

– Điều kiện để thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất đối với đất thuê được quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013. Theo đó:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

– Các giao dịch quyền sử dụng đất gồm có: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn, cho thuê, bảo lãnh, thế chấp. Trong đó,

            + Đất thuê không được phép chuyển đổi, thừa kế tặng cho, bảo lãnh, tín chấp.

            + Đất thuê được phép dùng để chuyển nhượng (Điều 174 Luật đất đai năm 2013), góp vốn (Điều 179 Luật đất đai), cho thuê (Điều 175 Luật đất đai năm 2013).

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !