Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Tiền trúng số mà vợ hoặc chồng có trong thời kỳ hôn nhân đương nhiên là tài sản chung của vợ chồng?

Trả lời:

Khẳng định Đúng, vì:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định về thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”

Do đó, Tiền trúng số mà vợ hoặc chồng có trong thời kỳ hôn nhân là khoản thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân.

Cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”

Như vậy, khoản thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Do đó, Tiền trúng số mà vợ hoặc chồng có trong thời kỳ hôn nhân đương nhiên là tài sản chung của vợ chồng.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!